POPIS DISTRIBUTERA U REPUBLICI HRVATSKOJ

ARGUS d.o.o.

 

Trg 1. istarske brigade 10
52 100 Pula

Telefon:  00385 / 052 / 500 660
E-mail: argus@argus-pula.hr

Web stranica: www.argus-pula.hr

 

ART-RASVJETA d.o.o.

 

Ozaljska 73
10000 Zagreb

Telefon:  00385 / 01 / 369 7901
E-mail: ozaljska@art-rasvjeta.hr

Web stranica: www.art-rasvjeta.hr

 

ASSMANN ELEKTRONIKA d.o.o.

 

Slavonska avenija 50
10000 Zagreb

Telefon:  00385 / 01 / 466 0308
E-mail: assmann@assmann.hr

Web stranica: www.assmann.hr

 

ELCOP d.o.o.

 

Športska 6a
40000 Čakovec

Telefon:  00385 / 040 / 804 080
E-mail: elcop@elcop.hr

Web stranica: www.elcop.hr

 

ELEKTROTEHNA d.o.o.

 

Dračevac 2d
21000 Split

Telefon:  00385 / 021 / 246 420
E-mail: elektrotehna@st.t-com.hr

Web stranica: www.elektrotehna.hr

 

ELIN d.o.o.

 

Hreljinska 4
10110 Zagreb

Telefon:  00385 / 01 / 369 0127
E-mail: info@elin-zagreb.hr

Web stranica: www.elin-zagreb.hr

 

ELLABO d.o.o.

 

Kamenarka 24
10000 Zagreb

Telefon:  00385 / 01 / 661 1101
E-mail: ellabo@ellabo.hr

Web stranica: www.ellabo.hr

 

GROMEL d.o.o.

 

Zagrebačka 9
10450 Jastrebarsko

Telefon:  00385 / 01 / 628 3825
E-mail: gromel@gromel.hr

Web stranica: www.gromel.hr

 

HIMERA-INŽENJERING I TRGOVINA d.o.o.

 

I. Gundulića 49
31000 Osijek

Telefon:  00385 / 031 / 533-212
E-mail: himera@himera.hr

Web stranica: www.himera.hr

 

LIV d.o.o.

 

Mate Vlašića 26/23
52440 Poreč

Telefon:  00385 / 052 / 729 000
E-mail: liv@pu.t-com.hr

Web stranica: www.liv.hr

 

MARAKOVIĆ d.o.o.

 

V. Mačeka 34
47000 Karlovac

Telefon:  00385 / 047 / 611 718
E-mail: marakovic1@ka.t-com.hr

Web stranica: www.marakovic.hr

 

MEP d.o.o.

 

Martina Kontuša 5
51000 Rijeka

Telefon:  00385 / 051 / 371 021
E-mail: info@mep.hr

Web stranica: www.mep.hr

 

NABLA PLUS d.o.o.

 

Lukoranska 2
10000 Zagreb

Telefon:  00385 / 1 / 3689 900
E-mail: nabla@nabla-plus.hr

Web stranica: www.nabla-plus.hr

TELUR d.o.o.

 

Žitnjak bb
10000 Zagreb

Telefon:  00385 / 01 / 240 6677
E-mail: info@telur.hr

Web stranica: www.telur.hr

 

ASBISC-CR d.o.o.

 

Slavonska avenija 24/6
10000 Zagreb

Telefon:  00385 / 01 / 600 9900
E-mail: prodaja@asbis.hr

Web stranica: www.asbis.hr

 

2014 Legrand - Sva prava zadržana