Zaštita i prekidanje

Zaštita i prekidanje

Zaštitni uređaji

Viking 3
redne stezaljke

Priključak sa vijcima ili automatski priključak.

Završni elementi: automatska montaža, bez upotrebe alata

Redne stezaljke koriste se za električno povezivanje između 2 fleksibilna ili kruta vodiča. Na izboru su vam 2 vrste spoja: spajanje sa vijcima ili automatski priključak (sa oprugom). Dodatni pribor je isti za oba tipa rednih stezaljki. Kratkospojnici za ekvipotencijalno premoščivanje stezaljki do 8 mm dubine. Redne stezaljke su dostupne u raznim verijantama; standardne, za zaštitne vodiče, PNE (faza, nula, zemlja), prekidne, funkcijske, za senzore i aktuatore.

Ista dodatna opreme koristi se za sve izvedbe: završne elemente, kratkospojnike i spojišta, indikatore pregaranja osigurača, završne pločice, odvojne i izolacijske pregrade, kratkospojnike, zaštitnu opremu itd. Upotrijebite CAB3 i Logicab 2 oznake/držače oznaka.

Viking 3
pojačane redne stezaljke

Za sve tipove spajanja: kabel /kabel, stezaljka za kabelsku stopicu /stezaljka za kabelsku stopicu, stezaljka za kabelsku stopicu /kabel, kabel /stezaljka za kabelsku stopicu.

Prilagodljivo Vašem načinu ožičavanja

Nove Viking 3 pojačane redne stezaljke mogu se koristiti za sve tipove spajanja: aluminijski ili bakreni kabel, fleksibilni ili čvrsti kabel, spajanje sa ili bez stopica. Dizajnirane su da se prilagode vašem načinu ožičavanja, bilo da ste izvođač ili instalater.

Načini spajanja:
- kabel /kabel
- stezaljka za kabelsku stopicu /stezaljka za kabelsku stopicu
- stezaljka za kabelsku stopicu /kabel
- kabel /stezaljka za kabelsku stopicu

Trenutna identifikacija


Viking 3 redne stezaljke jednostavno se označuju sa Cab 3 i Logicab2 oznakama. Na taj način omogućuju jasnu identifikaciju kablova i završetak instalacije.

2014 Legrand - Sva prava zadržana