Zaštita i prekidanje

Zaštita i prekidanje

Zaštitni uređaji

Osim njihove lakše montaže i veze, izdržljivosti i dobrog kontinuiteta rada, 3 vrste elektronskih zaštitnih jedinica omogućavaju precizno podešavanje vrijednosti regiranja struja i vremenskog kašnjenja. Rezultat je efikasna zaštita od električnih kvarova zadržavajući totalnu diskriminaciju donjih prekidača. LCD ekran omogućava praćenje izmjerene trenutne vrijednosti i prikazuje postavljene vrijednosti kao i povijest  reagiranja (uzrok zadnjeg isključenja i održavanja).

 


Sve zaštitne jedinice opremljene su baterijama, tako da možete pratiti parametre čak i kad prekidač nije pod napajanjem.

MP4 LI elektronska
zaštitna jedinica
Kat. Br. 0 288 00

Slijedeća podešavanja pomoću okretnih izbornih prekidača:
- Dugotrajno kašnjenje reagiranja zaštite od preopterećenja: Ir
- Vrijeme reagiranja dugotrajnog kašnjenja: tr
- Kratkotrajno kašnjenje reagiranja zaštite od kratkog spoja: Im
- Zaštita nule: IN

MP4 L SI elektronska
zaštitna jedinica
Kat. Br. 0 288 01

Slijedeća podešavanja pomoću okretnih izbornih prekidača:
- Dugotrajno kašnjenje reagiranja zaštite od preopterećenja: Ir
- Vrijeme reagiranja dugotrajnog kašnjenja: tr
- Kratkotrajno kašnjenje reagiranja zaštite od kratkog spoja: Im
- Vrijeme reagiranja kratkotrajnog kašnjenja: tm
- Trenutno reagiranje zaštite od kratkog spoja: Ii
- Zaštita nule: IN

MP4 L SIG elektronska
zaštitna jedinica
Kat . Br. 0 288 02

Slijedeća podešavanja pomoću okretnih izbornih prekidača:
- Dugotrajno kašnjenje reagiranja zaštite od preopterećenja: Ir
- Vrijeme reagiranja dugotrajnog kašnjenja: tr
- Kratkotrajno kašnjenje reagiranja zaštite od kratkog spoja: Im
- Vrijeme reagiranja kratkotrajnog kašnjenja: tm
- Trenutno reagiranje zaštite od kratkog spoja: Ii
- Zemljospojna zaštita: Ig
- Kašnjenje prorade zemljospojne zaštite: tg
- Zaštita nule: IN

MP6 LSI sa ekranom na dodir
zaštitna jedinica
Kat. Br. 0 288 03

Slijedeća podešavanja pomoću ekrana osjetljivog na dodir:
- Dugotrajno kašnjenje reagiranja  zaštite od preopterećenja: Ir
- Vrijeme reagiranja dugotrajnog kašnjenja: tr
- Kratkotrajno kašnjenje reagiranja zaštite od kratkog spoja: Im
- Vrijeme reagiranja kratkotrajnog kašnjenja: tm
- Trenutno reagiranje zaštite od kratkog spoja: Ii
- Zaštita nule: IN

MP6 LSIg sa ekranom na dodir
zaštitna jedinica
Kat. Br. 0 288 04

Slijedeća podešavanja pomoću ekrana osjetljivog na dodir:
- Dugotrajno kašnjenje reagiranja zaštite od preopterećenja: Ir
- Vrijeme reagiranja  dugotrajnog kašnjenja: tr
- Kratkotrajno kašnjenje reagiranja zaštite od kratkog spoja: Im
- Vrijeme reagiranja kratkotrajnog kašnjenja: tm
- Trenutno reagiranje zaštite od kratkog spoja: Ii
- Zemljospojna zaštita: Ig
- Kašnjenje prorade zemljospojne zaštite: tg
- Zaštita nule: IN

Daljinsko upravljanje sa DMX³ zahvaljujući  dodatnoj opremi: naponski okidači, podnaponski okidači, motorna kontrola. Sav kontrolni pribor jednostavno se postavlja sa prednje ploče prekidača. Svaka vrsta pribora je kompatibilna samo na svojoj lokaciji, kako bi se izbjegle eventualne greške.

Električni priključak za brzo povezivanje nalazi se na svom navedenom priboru.

Naponski okidač

Naponski okidači su uređaji koji se koriste za daljinsko trenutno uključenje zračnog prekidača. Oni se generalno kontroliraju sa N/O tipom kontakta. Ponuda naponskih okidača pokriva različite priključne napone (24 V do 415 V), kompatibilno sa AC i DC strujama. Naponski okidači već su opremljeni posebnim brzim priključkom, koji se direktno umeće u pomoćni kontaktni blok. Pomoćni kontakt spojen je serijski sa kalemom, isključujući napajanje kada su glavni kontakti otvoreni.

Podnaponski okidač

Podnaponski okidači su uređaji koji su uglavnom kontroliraju sa N/C kontaktom. Okidač trenutno isključuje prekidač, ako napon padne ispod određenog nivoa ili ako se kontakti otvore. Ovi okidači su opremljeni uređajem za ograničavanje potrošnje kada je prekidač uključen.

Okidač uključenja

Ovaj okidač se koristi za daljinsko kontroliranje uključenja kontakata prekidača. Opruge prekidača se navijaju prije djelovanja klema okidača uključenja. Oni se kontroliraju pomoću N/O tipa kontakta.

Motorna kontrola

Motorna kontrola se koristi za navijanje mehanizma opruge odmah nakon uključenja uređaja. Uređaj može stoga biti ponovno uključen gotovo odmah nakon operacije isključenja. Da bi se DMX³ mogao kontolirati sa motorom, potrebno je dodati okidač isključenja (podnaponski ili naponski okidač) i okidač uključenja. Motorna kontrola se jednostavno ugrađuje, sa samo tri zavrtaja.

Pribor za zaključavanje za povećanu sigurnost

DMX³ prekidači izvlačne verzije isporučuju standardno sa sigurnosnim lokotom blokade koja spriječava pristup priključcima.
Oni također imaju niz drugih sigurnosnih uređaja, kao što su:
- Brave s ključem (glavni kontakti otvoreni, prekidač u izvučenom položaju).
- Lokoti (glavni kontakti otvoreni, zaključana blokada kontakata u izvučenom položaju).

Fiksna verzija

Tip zadnjeg priključka može se lako mijenjati prema vašim potrebama:
- Zadnji priključci za ravno spajanje
- Zadnji priključci za vertikalno spajanje
- Prošireni priključci: za situaciju kada je potrebna veća širina priključnog prostora (npr. aluminijumske sabirnice).

Izvlačna verzija

Izvlačna verzija DMX³ prekidača se isporučuje sa zadnjim priključcima za ravno spajanje  sa sabirnicama. Možete lako pretvoriti ove priključke u vertikalni ili horizontalni tip pomoću jedinstvenog reverzibilnog priključka.

Inverzija napajanja omogućava potreban kontinuitet rada i veću sigurnost. Tradicionalno se koristi u bolnicama, javnim zgradama, industrijama s kontinuiranim  proizvodnim procesima, aerodromima i vojnim primjenama. Također inverzija napajanja postaje sve potrebnija u novim primjenama, kao što su telekomunikacijske i  računalne mreže ili u upravljanju izvorima energije, posebno "Obnovljivim izvorima energije".

Fleksibilne konfiguracije

1. Stand - by napajanja (bez rasterećenja)
2. Stand - by napajanja (s rasterećenjem)
3. Dvosotruko napajanje (ukupna snaga)
4. Dvostruko napajanje (smanjena snaga s prioritetnim opterećenjem)

Jednostavna instalacija sistema mehaničke blokade

Mehanička blokada se postavlja preko kablova i uređaja za mehaničku spregu i može biti u kombinaciji 2 ili 3 uređaja, koji mogu biti različitog tipa u horizontalnoj ili vertikalnoj konfiguraciji.
Blokirajući uređaj je montiran na desnoj strani zračnog prekidača.

Automatska inverzija napajanja

Legrand automatska kontrola omogućuje jednostavno upravljanje automatskom zamjenom izvora napajanja. Kontrolirana preko mikroprocesora, jedinica je u potpunosti programirajuća. Svi parametri su podesivi: vrijednosti granica osjetljivosti, usklađenost između napajanja, pokretanje generatora...

Zahvaljujući svojim digitalnim LED ekranima moguće je konstantno nadgledati stanje invertora, kao i prisutnost i vrijednost napona na svakom izvoru.

Vrlo lako je napraviti konfiguraciju koju želite zahvaljujući različitim veličinama razvodnih ormana XL³ 4000 i 6300: 2 širine, 3 dubine, i 2 visine za XL³ 4000 i 1 širine, 3 dubine, i 1 visina za XL³ 6300. Cjelokupna serija dodatne opreme, kao što su odgovarajuće montažne ploče i maske, olakšava integraciju DMX³ uređaja unutar XL³ razvodnih ormana.

Fiksna i izvlačiva verzija

DMX³ prekidači i rastavljači se montiraju na horizontalnim pločama.
Različite montažne ploče i maske su dostupne za fiksnu ili izvlačnu verziju prekidača i za različite dimenzije XL³ 4000 i XL³ 6300 razvodnih ormana.

Optimiziran prostor i smanjena širina glavnih razvodnih ormara:
Kućište XL³ 4000 - širine 600 mm  može biti opremljeno s okvirom 2 DMX³ zračna prekidača zahvaljujući njihovoj kompaktnoj veličini. Točna dubina razvodnih ormara određuje se na osnovi:
- 725 mm min. do 2 500 A
- 975 mm min. do 4 000 A

2014 Legrand - Sva prava zadržana