Zaštita i prekidanje

Zaštita i prekidanje

Zaštitni uređaji

DPX³ 160 i  DPX³ 250 kompaktni prekidači

Iste dubine od 16 do 250 A

Dostupni u 5 veličina i širok izbor verzija i karakteristika, kao i inovativnih funkcija, Legrand ima još sveobuhvatniju seriju sa samo dvije veličine kućišta prekidača.

Pouzdana, precizna zaštita

U skladu sa svim zahtjevima za zaštitu ljudi i imovine, novi DPX³ kompaktni prekidači sa/bez diferencijalne zaštite su dostupni u termomagnetskoj verziji 16-250 A i elektronskoj verziji 40-250 A.

DPX³  250 termomagnetski kompaktni prekidač
sa 100 A modulom diferencijalne zaštite

Integrirano mjerenje u DPX³ 250 elektronskom kompaktnom prekidaču

Integrirano mjerenje na elektronskom DPX³ 250

Novi elektronski DPX³ 250 kompaktni prekidači sa integriranim mjernim funkcijama osiguravaju pristup parametrima instalacije u kompaktnom uređaju.

Izmjerene vrijednosti koje se mogu vidjeti:

- Direktno na razvodnom ormaru, na LCD ekranu na prednjoj strani uređaja

- Daljinskim očitavanjem na računalu ili smartphone uređaju opremljenim software-om za nadzor, preko RS485 komunikacijskog interface-a i Modbus protokola

Daljinsko isključenje za jednostavniji rad:

Motorna kontrola za DPX³ 160 i 250 omogućava daljinsko uključivanje uređaja  čime se osigurava odgovor na sve potrebne radne zahtjeve.

Motorna kontrola dolazi u samo dva kataloška broja za sve DPX³, jedan za bočnu montažu i jedan za prednju montažu . Pokriven je širok opseg AC i DC napona.

DPX³ kompaktni prekidač sa prednjim motornim pogonom

Inverzija napajanja za kontinualni rad

DPX³ međublokada pojednostavljuje instalaciju inverzije napajanja:
- Prednja montaža
- Kompaktne dimenzije
- Nije potrebno podešavanje
- DPX³ 160 i DPX³ 250 se mogu upotrebiti zajedno
- Fiksna verzija za ugradnju na DIN šinu, omogućuje ugradnju u male razvodne ormare
- U kombinaciji s automatskom kontrolnom jedinicom, inverzija napajanja se može kontrolirati lokalno ili daljinski

DPX³ 160 i 250 priključci

DPX³ 160 ima kavezne priključke kao standard za direktnu vezu preko kabla ili sabirnica.

DPX³ 250 se isporučuju sa ravnim pločama za spajanja preko sabirnica ili papučica. DPX³ 250 može imati kavezne priključke kao opciju. Kompletan asortiman priključnog pribora je također dostupan za sve konfiguracije instalacija.

 

2014 Legrand - Sva prava zadržana