Zaštita i prekidanje

Zaštita i prekidanje

Zaštitni uređaji

Impulsni releji

Jednopolni 230 V ~

Dostupni u slijedećim verzijama:
- 1 - polni 16 A 250 V ~
- 2 - polni 16 A 250 V ~
- 4 - polni 16 A 400 V ~
Imaju predviđen prostor za ubacivanje napojnih sabirnica.

Stubišni automat

Multifunkcijski stubišni automat

Za uključivanje rasvjete u zadano vrijeme.

Imaju predviđen prostor za ubacivanje napojnih sabirnica. Samozaštita u slučaju blokiranog tipkala.

SKLOPNICI

Instalacijski sklopnici

Dostupni u verziji  24 V ~ i 230 V ~

Imaju predviđen prostor za ubacivanje napojnih sabirnica.

VREMENSKI RELEJI

Vremenski releji sa odgodom

Za kontrolu uređaja (rasvjeta, elektronike, signalizicije) on/off u skladu s prethodno zadanim  vremenom od 0,1 s do 100 sati. Dostupno u sljedećim verzijama: kašnjenje uključenja, kašnjenje isključenja, pulsirajuće, pokretanje motora, odgoda na zatvaranju, odgoda napajanja, multifunkcijski.

PROGRAMABILNI UKLOPNI SATOVI

Digitalni uklopni satovi

Za kontrolu strujnih krugova (grijanje, rasvjeta) uključivanje i isključivanje prema postavljenom i programiranom vremenskom periodu.

Dostupno u sljedećim verzijama:
- Digitalni uklopni satovi: sa privremenim ili stalnim prebacivanjem. Imaju prostor za ubacivanje napojnih sabirnica.
- Analogni uklopni satovi.

SVJETLOSNE SKLOPKE

Svjetlosne sklopke sa jednom funkcijom

 Za upravljanje rasvjetom, uključivanje i isključivanje prema nivou svjetlosti: sumrak, svitanje. Isporučuju se s fotoelektričnom ćelijom u IP55 vodootpornoj Plexo kutiji. Dostupni sa jednom funkcijom, unaprijed programirana i programabilna verzija.

DALJINSKI KONTROLIRANI REGULATORI RASVJETE

Daljinski kontrolirani regulatori rasvjeta za flourescentno osvjetljenje sa elektronskim transformatorom

Dostupno za:
- Trošila sa žarnom niti
- Fluorescentno osvjetljenje sa elektronskim transformatorom

2014 Legrand - Sva prava zadržana